Balkan Naci İSLİMYELİ "Seçmeler 89-94"

Balkan Naci İSLİMYELİ “Seçmeler 89-94”

19 Aralık 1994 – 15 Şubat 1995, Bahariye