Mustafa ATA "Ve Ruha Bir Renk Dokunur"

mustafa_ata

Mustafa ATA “Ve Ruha Bir Renk Dokunur”

15 Aralık 2000 – 15 Şubat 2001, Bahariye

veruhabirenkdokunur