Sergi 5 Sanatçı

Sergi 5 Sanatçı

7 Nisan – 20 Mayıs 1995, Bahariye

Sanatçılar
Hale ARPACIOĞLU
Mustafa ATA
Tomur ATAGÖK
Bedri BAYKAM
Yusuf TAKTAK