Art Show 2008

Art Show 2008

25 Nisan – 4 Mayıs 2008

Fuar Adres: Uğur Mumcu Cad. No:8 Akatlar/İST
Web: www.besiktascagdas.com

artshow2008

Mine Sanat Galerisi 25 Nisan- 4 Mayıs 2008 tarihleri arasında Art Show 2008’de genç sanatçılarla sanatseverleri buluşturuyor.

Mustafa Kemal Merkezinde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Art Show sanat fuarına Ressam Beyza Boynudelik, Ressam Seçil Erel ve Heykeltraş Bülent Çınar ile katılıyor.

Mine Sanat Galerisi, son yıllarda sanat ortamımız açısından önemli bir merkez haline gelen MKM’ye geçtiğimiz yıl da katılmıştır. Bu yıl Çağdaş Türk Sanatının geleceğinde önemli yerlere sahip olacaklarını düşündüğü sanatçıları bir araya getirmektedir.

Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Bölümünde Lisans ve yüksek Lisans eğitimi görmüş olan Beyza BOYNUDELİK, halen aynı üniversitede Sanatta Yeterlilik eğitimine devam etmektir. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdüren Boynudelik yurt içi ve yurt dışında toplam 9 kişisel sergi açmış ve pek çok karma sergi ile sempozyuma katılmıştır.

Sanatçı, ’İzliyorum, iz-liyorum, izli-yorum’ başlığı altında çalışmalarını; “Bana ait olanları ve olmayanları müdahale etmeksizin izlemek. Biçimle, içerikle, verdikleri huzurla, bazen huzursuzlukla bana ait kılmak. Bana duygusal açıdan çok şey ifade edenlerle hiçbir şey ifade etmeyenleri yan yana koyup- bazen aynı yüzeyde, bazen farklı yüzeylerde- kendimi dinlemek. Bana ait olmayanlarla, sonuna kadar gerçek (!) hayatlar yaşarken yapay izlekler yaratıp onları bana ait bellekten ”miş” gibi gösterdim ve bana ait izler yarattım. kendimden olan imgeleri kullanırken bir de yabancı hayatlardan benim hayatıma dokunmuş, bendeki deneyimle- deneyimsizlikle kesişmiş, gelip gündemime heyecan yaratarak ya da yaratmaksızın oturmuş imge ve an ve anı ve konuları kendimden kıldım. Artık onlar da benden parçalar mı oldular? Boyalı yüzeyler tüm bu olan biteni yüklenmeyi ve anlattığım gibi iletebilmeyi başarabilir mi? Uzak imgelere yeni anlamlar yükledim, ya da içlerini boşalttım diyorum; yoksa ben değil de onlar mı bana müdahale edenler? Yaptıklarım imgelere, anlara , anılara yorum mu yoksa tümden yeni bir oluşum mu? Cevaplar hazırladığım boyalı yüzeylerde, ya da değiller! “ şeklinde ifade ediyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi görmüş olan Seçil EREL üç kişisel sergi açmış ve çok sayıda karma sergiler ve sempozyumlara katılmıştır.

Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdüren sanatçı, doğanın makro yapısını kendi resimsel estetiğiyle ortaya koymaktadır. Sanatçı geçmiş ve geleceği şimdiye dönüştüren anlık mekanlar oluşturmaktadır. Şimdinin gücü ve zamanın geçiciliğinden kalan imgeler oluşturan sanatçı yalnız, belirsiz bilinmeyen hayal dünyalarında okyanus ve orman diplerini andıran alanları resmeder. Seçil Erel, sergi mekanının yapısını kullanarak yerleştirmelerini de resim estetiğine uygun biçimde biraraya getirir. Bu oluşum günce yığını olarak karşımıza çıkmaktadır. Fuar sergisi kapsamında, sanatçının geçtiğimiz yıllarda oluşturduğu üç boyutlu formları resminin elemanı haline olarak kullandığını eserleri de görmekteyiz. Rölyef etkisindeki çalışmalarında kullandığı armoniler üzerine kurguladığı çizgisel yapı resimlerini daha da güçlü hale getirmiştir.

Heykeltraş Bülent ÇINAR, Mimar Sinan Üniversitesi, Heykel Bölümünde eğitim görmüştür. Sanatçı halen Mimar Sinan Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1990 yılından bugüne çok sayıda heykel sempozyumu ve sergilere katılmış ve iki kişisel sergi açmıştır.

Bülent Çınar, heykelin, özellikle bulunduğu alanda görsel oyunlar yoluyla ya da formuyla izleyiciyi herhangi bir eyleme davet etmesini sağlamaya çalışır.Böylece olağan durumunun dışına çıkararak heykeli güncel hayatın içinde tutmaya çabalar. Heykelin zaman içinde ortaya çıkan `görünmezlik` sorununu halletmek ve hayatın vazgeçilmezleri arasına girmesi asıl amacıdır. Bu yüzden heykelinin izleyenle bir ilişkiye geçmesi sanatçı için son derece önemli olan noktalardan biridir.

25 Nisan – 4 Mayıs 2008 Tarihleri arasında gerçekleşecek fuara sergisi ile ilgili detaylı bilgi Mine Sanat Galerisinden alınabilir.

Sanatçılar:
Beyza BOYNUDELİK
Seçil EREL
Bülent ÇINAR