Hülya DÜZENLİ "Axis Mundi"

Hülya DÜZENLİ “Axis Mundi”

16 Nisan – 14 Mayıs 2007, Caddebostan (Refah Apt. – Ogün Sok.)

Mine Sanat Galerisi Nisan ayında iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar bu sergilerde Ocak 2007 tarihinde açılan yeni mekanı da kullanarak büyük sergiler açıyorlar. 21 Mart 2007 tarihinde sanatseverlerle buluşan Pelin ALTAY ve Seçil ÇELİKTÜRK’ün “2’ye 1” başlıklı sergileri 14 Nisan 2007 tarihine dek sürecek.

Hülya DÜZENLİ, “Axis Mundi” isimli sergisini 16 Nisan – 15 Mayıs 2007 tarihleri arasında galerinin iki mekanını kullanarak gerçekleştirecek.

Hülya DÜZENLİ, sergideki çalışmaları ile ilgili olarak şöyle der:

“Öteki olmadan yaşayabilmek kadar öteleştirmeden yaşamak, günlük metaforlardan sıyrılmış “anları” yakalamaya atfedilen bir yaşamı istemeliyiz. Bu isteğe sahip olanlar bilirler ki bilim bizlere deneysel kanıtlara dayalı önermeler getirerek açıklamalar sunar. Felsefe, mitoloji, sanat, sosyoloji ve diğer alanlar ise subjektif ve deneysel yaklaşımlar ile gözlem ve yorumların bileşkelerini ve en önemlisi olmayacak anlatımlarla yaratılmış mitlere dayalı bakışın arkasındaki derin ve özel bağları keşfetmeyi önerir. Birbirinden belirgin olarak farklı olan bu alanlar donanımlarınızı oluşturuyorsa, kaçınılmaz olan, bizim karmaşık ya da açık olarak, nedenselliğe dayalı ya da değil, akılcı ya da naif yaklaşımlarımız buluşabilir.
İşte kendimde her zaman saptadığım bu akılcı ve duyarlı karşıtlık bir araya geldi. Bilimsel söylemi de sezgisel söylemi de daha fazla sorgulamadan ben benim gündeme getirmek istediklerimi ortaya koydum. Ne ki bu karşıtlıkların bir dengesi mi? Dengesizliğimidir bilemem. Benim üzerinde en çok durduğum nokta şudur ki bugün ve gelecekte pek çok şey DNA da gizli. Yaşam ve ölüm arasında kalan insan hayatının gece ve gündüz kadar kısa, doğum ve ölüm kadar uzun olduğunu düşünüyorum. Biz bu gizi algılıyor muyuz? Algılamamız sağlanıyor mu? vb.

“AXİS MUNDİ” her şeyin çevresinde döndüğü eksen noktası anlamına gelmektedir. Yılan ve ay için mitolojilerde hemen hep aynı anlamlar yüklenmiş… Yılanın semavi işareti “Ay”( Büyüyen, solan, yine büyüyen haliyle Rahmin yaşam yaratan ritminin ölçü ve ilahı, doğum ve ölüm gizi ). İnsan, yılan, ağaç, ay ve yaşam suyu …çok biçimli bir özdür, her yere rahmet saçan, biri veya öteki bireyin kendi ölümsüzlüğüne ulaştıran yine yılandır, Yarı insan yarı yılan olan tanrı “Titan”….Zeus ona karşı savaşa girmeseydi, yaradılışın efendisi olabilecekti, Tresias … masaldaki çiftleşen yılanlar, Caduceus’dakiler gibi, erkek-dişi, doğum-ölüm gibi bütün karşıt çiftlerde görünen, dünyayı üreten gücün işaretidir.

Bugün dünyanın tüm değerlerini alt üst edecek bir temel veri, bir temel bulgu, bir temel bakış açısı, bir temel dönüşüm noktası, bir temel eksen olan DNA yeni bir temel eksen!

Bugün özellikle etnisite sorunlarını deşen, inanç ve diğer bağlantıları karıştıran, insanca yaşam koşullarının eşitsizlğine rağmen kendi yaşam standardına bakan ve kendi çıkarlarını kollayan, bencil, hastalıklı ve üstün insan karmaşasına yol açanlar oldukça; temel eksen yeniden tanımlanmıştır. Bu yeni temel eksen üzerinden çok büyük değişiklikler ve sonuçların doğacağını düşünerek karşı duruşları unutmamalı, çareler yaratmalıyız…