H. Avni Öztopçu "Korunaklar ve Tekler"

korunaklar_ve_tekler

H. Avni Öztopçu “Korunaklar ve Tekler”

23 Ekim – 23 Kasım 2014, Nişantaşı

Sergi 6 Aralık 2014 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı mekânında H. Avni Öztopçu’nun 1985 başlangıçlı “tek”lerini ve yakın zamanlarda gelişen “korunak”larını “Korunaklar ve Tekler” başlığı ile sergiliyor.

avni_oztopcu_kvet

H. Avni Öztopçu’nun resimlerinde 1985 yılından itibaren her dönemin tavrı kendi “Tek”lerini oluşturdu; bu tavır, geçmiştekilerle hesaplaşarak sürdü. Kendi içindeki dönüşümle korunaklı alanlarda farklı bir arayışa girdi. Bu arayış yolculuğunda her dönemin; kendi düşünüş ve duyuş perspektifinden hareket eden sanatçının üretimlerinden “tek”ler görüyoruz. Her dönem yeni arayışlara yönelmede sanatçı, resimlerinde temel aldığı zaman ve mekân algısı içinde görünürlüğün-duyulurluğun döngüsünü izlememize olanak sunuyor. Daha dar zaman içinde gelişen “korunak”lar ve “tek”ler birlikte aynı alan içinde sergileniyor.

Sanatçı, otuz yıl içinde ele aldığı problematiği, kendi dönemleri içinde oluşan kurgusal değişimleri, bir bütün içinde görmemize olanak veren bir mekânda bir araya getiriyor.

aralik_

Her çalışılan sanatsal üretim, dönemine göre şekillenmekte ve yorumlanmaktadır, yaşananların konumlarını ve tavırlarını ışık-gölge, form, renk gibi plastik dünyanın araçları üzerinden ifade etmek, evrenselliği yakalamak ve ileriki dönemler için ipuçları barındırmak H. Avni Öztopçu’nun “Korunaklar ve Tekler” sergisi ile bütünlüğe ulaşıyor. Dönemlerin kendi içindeki koridorlarında süren arayışın, bugün de devam ettiğini ve dönüşerek, değişerek geleceğe yol aldığını görüyoruz.

“Korunaklar ve Tekler” sergisinde 1985 başlangıçlı, geniş zamanlı birlikteliğin yaklaşımlarını ve ayrışmalarını dar zamanlı galeri mekanında görme imkanı bulacağız. Sanatçının resimlerinde ele aldığı en temel sorunsal olan “zaman ve mekân” algısını sorgularken plastik sanatların imkanlarından nasıl yararlandığını, sanatın temel öğelerini nasıl ele aldığını ve bu öğelere yaklaşımını 1985 den itibaren tarihsel bir döngüde görme fırsatı bulacağız.

H. Avni Öztopçu’nun “Korunaklar ve Tekler” başlıklı sergisi 23 Ekim – 23 Kasım 2014 tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekânında görülebilir.