Nurcan Perdahcı 2016

Vermeer ve Anadolu Halısı No III, Tuv.Üz.Karışık Teknik, 2012

Nurcan Perdahcı 2016

NURCAN PERDAHCI, SERGİSİ, 11 EKİM 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN MİNE SANAT GALERİSİ İSTANBUL/NİŞANTAŞI MEKÂNINDA!
11 – 30 Ekim 2016, Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı
Mine Sanat Galerisi, İstanbul’daki mekanında yeni sezonu Nurcan Perdahcı sergisi ile açıyor.
Nurcan Perdahcı çalışmalarında, doğduğu şehrin geleneksel kültüründe önemli bir yer tutan Uşak halılarının, Batı resim sanatı içindeki varoluşunu irdeliyor. Günümüz penceresinden, doğu kültürünün ürünü olan bu halıların, Batı resim sanatında özellikle 16. ve 17 yüzyılın zaman ve mekân olgusu içinde izlediği yolu, çağdaş bir anlayışla ele alıyor.
Aile geçmişi ve yaşadığı coğrafyanın tarihi ve kültürüyle ilgili mekânsal ve zamansal sorgulamalar yapan sanatçı, yüzyıllar öncesine ait resimlerde nesneleştirilmiş halıları bugün kendi yapıtlarında özneleştirip varlıklarını ön plana çıkarıyor.
Güncel ve geleneksel çok farklı teknik ve malzemeleri birarada kullanan sanatçı, Avrupa resim sanatının 16. ve 17. yüzyıllar içerisinde önde gelen örneklerini “yapısökümcü” bir anlayışta ele alarak gösteren ve gösterilene atıfta bulunuyor. Batı resminde özne ve nesne konumunda olan ögeleri yer değiştiriyor. Nesne konumunda olan Türk halılarını özne konumuna getirerek yapıbozumuna uğratıyor. Halıları, varlık durumlarını, halıları üreten insanları, o halıların bulunduğu resimleri, dolayısıyla onları var eden büyük ustaları ve hepsini var eden kültürleri bazen saydam bazen de geçirgen zamansal ve mekânsal katmanlar halinde, güncelleyerek yeni varoluş boyutları oluşturuyor.
Perdahcı günümüz penceresinden, doğu kültürünün ürünü olan bu halılara çağdaş eleştirel bir anlayışta yaklaşıyor. Sanatsal üretimlerini bir yolculuk olarak değerlendiren sanatçı, yerelden evrensele varan, Doğudan Batıya, Batıdan günümüze, akış içindeki çağdaş izlenimlerini plastize ediyor. Sanatçı, plastik dilin her türlü imkânını kullanarak kavram ve imge akışını çağdaş müdahaleleriyle yeniden yapılandırdığı eserlerle Mine Sanat Galerisi’nde sanatçı ve sanatseverlerle buluşuyor.

Nurcan Perdahcı’nın sergisi Mine Sanat Galerisi’nin İstanbul’daki mekânında 11 – 30 Ekim 2016 tarihleri arasında görülebilir.
Vermeer ve Anadolu Halısı No III, Tuv.Üz.Karışık Teknik, 2012