Özlem Kalkan Erenus "MEMORIA"

düşük

Özlem Kalkan Erenus “MEMORIA”

23 Şubat – 31 Mart 2016, Palmarina

Özlem Kalkan Erenus MEMORIA adını verdiği 18. kişisel sergisinde, bireysel ve toplumsal boyutlarıyla insanı ele alıyor. Yüzler, kalabalıklar ve giderek sokaklar; sanatçının belleğinde bıraktıkları izlerle, ‘an’a ve anılara yönelik işaretlere dönüşüyor.

Bellek, imgeleri biriktirme özelliğine sahiptir. Fransız sinema kuramcısı Christian Metz, “gerçeklik hikâyeler anlatmaz, ancak bellek bütünüyle hayal gücüne dayanır” der. Doğrusal bir zaman kurgusu gereksinmeyen bellek; oluşturduğu imgeler dünyasında, ileri ve geri, sürekli bir hareket içindedir. Yaşadıklarının içinden seçip ayırdığı ve çoğu zaman yeniden anlamlandırdığı gerçeklik fragmanları biriktirir.
Erenus’un fragmanlaştırarak çoğalttığı ve poliptik düzenlemelerde bir araya getirdiği kendine özgü figür tanımları, hikâyeci bir yaklaşım sunmaz. Söz konusu figüratif fragmanlar, bunun yerine, tümel bir anlatımla ilişkilendirilebilir.

Erenus, MEMORIA sergisi için 2004-2016 tarihleri arasında üretilmiş yaklaşık 50 parça tuvalini düzenliyor. Sanatçı, belleğinden süzülerek gelen tikel görüntüler olarak değerlendirdiği tuvallerini, izleyici ile buluşturduğu her yeni mekan ve her yeni sergileme sürecinde, inşacı bir zihinsellik kapsamında yeniden yorumlayarak düzenliyor ve zamandizinsel olmayan bir tür süreklilik algısı ortaya koymayı amaçlıyor.

Özlem Kalkan Erenus, çimento, kum, derz ve benzeri alternatif malzemeleri tuval yüzeyine uygulayarak, yeni bir yüzey tanımlamasıyla birlikte farklı dokusal değerlere yönelir. Malzemenin taşa yaklaşma çabası ile birlikte Erenus’un, tuval yüzeyine aktarılmış bir plastik yapıyı araştırdığı gözlemlenir.

“MEMORIA” sergi açılışı 23 Şubat 2016, saat 17:00’de, Mine Sanat Galerisi, Bodrum Yalıkavak Palmarina şubesinde gerçekleşecektir.

a