Art İstanbul 2006

Art İstanbul 2006

21 – 26 Kasım 2006

Sanatçı: Haluk ÖZDEN

Sanatçı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar Bölümünden 1983 yılında yüksek lisans diplomasını alarak mezun olan aynı zamanda müzikle ilgilenmiştir. Klasik, rock ve caz alanlarında gitar çalarak pek çok etkinlikte yer almış olan, Haluk Özden resimlerini üretirken buralardan besleniyor.

Birçok özel ve tüzel koleksiyonlara resim vermiş, karma sergilere katılmış ve kişisel sergiler açmıştır. İlk dönem resimlerinde imkanlarla fotorealist ögelere ağırlık vererek fantastik ve gerçeküstücü kurgulamalara başvurmuştur . Ancak fizik-üstü gerçeklikleri de ön plana çıkarma itilimiyle , bunu en iyi ifade tarzı olarak gördüğü soyut resme yönelmiştir. Her iki anlayıştaki resimlerini birarada sunduğu üçüncü sergisinin ardından , “ evrensel hareketin özüne nüfuz etme çabasının bir ürünü ’’ olarak tanımladığı ve “ Kinesis ’’ (hareket , devim) adını verdiği dördüncü sergisiyle birlikte geometrik-soyut tarzda yapıtlar ürettiği yeni bir döneme girmiştir.

Mine Sanat Galerisi, 1985’ten beri Anadolu yakasında Çağdaş Sanat çizgisinden ödün vermeden sanat etkinliklerine devam eden galeri olma özelliğini korumaktatadır. Mine Sanat’ta, geçmiş yıllarda da pek çok etkinliğe katılmış olan Haluk Özden, sergileri için geometrik soyut tavırla hazırladığı resimler, olup bitmekte olanın özüne sevkediyor izleyiciyi.