Burhan DOĞANÇAY "Dönemler"

burhan_dogancay

Burhan DOĞANÇAY “Dönemler”

9 Nisan – 30 Nisan 2001, Bahariye
burhandogancaydonemlersoldan: Ümit Gezgin, Hamit Kınaytürk, Burhan Doğançay, Mine Gülener, Adnan Çoker, Nur Gülener