Genç Türk Heykelinden Bir Seçki

Genç Türk Heykelinden Bir Seçki

24 Aralık 2010 – 5 Şubat 2011, Nişantaşı

Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekanında bu defa da genç heykel sanatçılarından bir kesitin buluşması gerçekleşiyor. Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nde eğitimler almış ve aralarından bir kaçınında aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalıştığı bu sanatçılarımızı; “Bülent Çınar, Neslihan Pala, Yaşam Şaşmazer, Özgür Turhan ve Ferit Yazıcı” olarak kıymetli beş isim oluşturuyor. “Genç Türk Heykelinden Bir Seçki” başlığı altında izleyeceğiniz çalışmaların, herbirinde farklı bir ruh, farklı bir yaklaşım ve bambaşka bir dokunuş hissedeceksiniz.. Sergide mermer, ahşap, demir gibi çeşitli malzemelerden oluşan heykeller göreceksiniz. Bu sanatçılarımızla ilgili kısaca bilgilerse şöyle:

Bülent ÇINAR, Mimar Sinan Üniversitesi, Heykel Bölümünde eğitim görmüştür. Sanatçı halen Mimar Sinan Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1990 yılından bugüne çok sayıda heykel sempozyumu ve sergilere katılmış ve üç kişisel sergi açmıştır. Bülent Çınar, heykelin, özellikle bulunduğu alanda görsel oyunlar yoluyla ya da formuyla izleyiciyi herhangi bir eyleme davet etmesini sağlamaya çalışır.Böylece olağan durumunun dışına çıkararak heykeli güncel hayatın içinde tutmaya çabalar. Heykelin zaman içinde ortaya çıkan `görünmezlik` sorununu halletmek ve hayatın vazgeçilmezleri arasına girmesi asıl amacıdır. Bu yüzden heykelinin izleyenle bir ilişkiye geçmesi sanatçı için son derece önemli olan noktalardan biridir.

Ferit YAZICI, Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümünden mezun olmuş, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve hala aynı bölümde Sanatta Yeterlilik eğitimine ve Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergilere ve sempozyumlara katılan sanatçı, heykellerinde genellikle geleneksel malzemeleri kullanmayı tercih ediyor ve bunun yanı sıra tek kompozisyonda birkaç malzemeyi bir arada da kullanabiliyor. Net geometrik ( çember,küp v.s.) formlarla birlikte organik formlu kütlesel formları biraraya getirirken; İki formun farklılığını malzeme farklılığıyla da altını çizerek kontrastı güçlendirmeye gayret ediyor.Çağımızda bir çok meslek grubunun iç içe olmasının sonucunda melezleşen bu durumu göz önüne alarak heykellerine yansıtan Yazıcı, teknolojinin sunduğu olanakları da heykellerinde rahatlıkla kullanıyor. Bazı çalışmalarında 3D tasarım programların yanı sıra lazer kesim teknolojisinden de yararlananan sanatçının son dönemdeki çalışmalarının büyük bir kısmını estetik, tasarım ve fonksiyonellik içeren kompozisyonlar oluşturmakta.

Özgür TURHAN, önce Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümünü ardındanda aynı üniversitede Heykel Bölümünü bitirmiş, sonrasında bu fakültede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok projelerde ve heykel sempozyumlarında yer alan sanatçının son dönem çalışmaları “gezgin” başlığı altında toplanmaktadır. “ İnsan hareket etmese bile seyahat etmektedir: rüyalarda, sanal ortamda ya da zamanda. Seyahat değişimdir, gezgini dönüştürür. Bu “yüzen figürler” dönüşüm yaşamış yolculardır; bedenler seyahat içinde evrimleşirken, figüre ait el, ayak gibi detaylar bütündeki geometrik yapıya eklenerek korunmuştur. “ diyerek yapıtlarını anlatan Turhan, üretim sürecinde de bir seyahatte olduğu gibi farklı ortamlar deneyimlenmektedir. Desen, dijital ortamda tasarım, geleneksel biçimlendirme yöntemlerinin heykele taşınması bu seyahatin temel duraklarıdır.

Neslihan PALA, 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Lisans Programını tamamlamış,1993 yılında aynı kurum ve bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Sonrasında bu
bölümde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik Programlarını bitirmiş, halen aynı kurumda Doçent olarakgörevini yapmaktadır. Figürü ifade aracı olarak tercih eden Neslihan Pala’nın heykellerinde göze çarpan asimetrik ve saldırgan ifadeler, desenlerinde de belirgin olan çizgi ve kütle kontrastı ile vurgulanır. Heykellerinde de desen etkisi yaratan, ve bu biçimsel yoruma katılan ironik yaklaşım, figür detayalarında sivrilen motiflerle sanatçının genel tavrını ortaya koyar.

Yaşam ŞAŞMAZER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde lisasn ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. “ Heykellerimin ana temasını genel anlamda insanlık, özel olarak da çocukluk durumu oluşturuyor. Amacım, temelde insana dair iyi ve kötü, karanlık ve aydınlık özellikleri çocuk bedeni üzerinden inşa etmek. Bunun yanı sıra toplumsal roller, kimlikler ve kültürel yapıya ait klişeleri sorgulamak. İnsanın ürkütücü ve şiddete yatkın potansiyelini, çocukların olgunluğa ulaşmamış zihinsel ve fiziksel yapıları üzerinden betimlemek. Toplumsal sisteme henüz uyum sağlayamamış; doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneğine henüz kavuşmamış bu ‘küçük insanların’ tıpkı yetişkinler gibi karanlık ve aydınlık tarafları, iyi ve kötü özellikleri olduğunu hatırlatmak…” diyerek çalışmalarını ifade eden sanatçı, çok sayıda sergilere katılmış ve kişisel sergiler açmıştır.