Hülya DÜZENLİ "Etkiler ve Tepkiler"

davetiye_kapak_h.d._son

Hülya DÜZENLİ “Etkiler ve Tepkiler”

17 Kasım – 18 Aralık 2008, Caddebostan (Ogün Sok.)

17 Kasım 2008 Pazartesi günü saat 17.00 de İstanbul Caddebostan Mine Sanat Galerisi’nde Hülya Düzenli’nin “Etkiler ve Tepkiler/Influens and Reactions” başlıklı sergisi açılacaktır.

İnsan olmanın temel olguları açısından  çeşitli etkilere karşı oluşan tepkilerimiz; sanatın engin olanakları içinde ifade olanağı kazanır. İncelik, titizlik, sabır, özen gibi kavramlar bazen sanatçının reddettiği bir yol  olabilir. Hatta  zaman içinde teknolojinin olanakları incelik ve titizlikle yapılabileni çabucak oluşturmuş da olabilir.

Düzenli  işte bu bakış açısı ile birçok malzeme ve tekniğin aynı anda kullanıldığı ilginç bir sergi açıyor. Zanaatın olanaklarını ortaya koyan işlemeler aynı zamanda özenle dokunan, zamanın uzun ve zahmetli yolunu gösterir. Yapıtlarına ince bir işçilikle ve işleme olarak kendisi tarafından yapılmış kelebekler monte edilmiş…  Onun için her yerde karşımıza çıkıveren, gayet çabuk ve kolayca bir süs nesnesi olabilen “kelebek” sıradan bir tanımlama içinde yer alan “güzel olan” dır… Sanatçı tuval alanlarında farklı gergi malzemeleri ile birlikte kullandığı yağlı boyalar ile bir yandan  geleneğe bir yandan da nonfigüratif alanlarla “anlam” olgusuna göndermeler yapıyor.

Tuval yüzeyinin üzerinde açılan boşluklar pleksiglas ile kaplıdır ve arkasında yer alan duvar kaplamalarının görünmesine yardımcı olur. Böylece anlam, güzellik ve yaşam olgularının aynı anda bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

Arka planda yer alan digital baskılar için her resim bir DVD ile birlikte tasarımlanmıştır. Alıcının isterse çoğaltmalar yapmasına olanak sağlar. Bu sayede satın alınan yapıtın  galeri dışında yeniden yer alacağı alanda başka bir yerleştirmeye dönüşmesine izin verilir. Yani bu sergide her resim kendisine ait bir DVD ile birlikte  alınacak böylece yapıt farklı yer ve zaman ilişkisine dönüşmüş olacaktır. Artık yeni etkiler ve tepkiler için gelecekte farklı bir düzenlemeye de izin verilecektir.

‘Sanatın yaşama dair bir sözünün olması’ 20. yüzyılla birlikte sanatçının öncelemeleri arasında yer almaya başlamıştır. Bu önceleme bugün daha da belirginleşti.

Hepimiz birçok etki altında kendimizi ve yaşamı algılamaya, sürdürmeye çalışıyoruz. Etkiler bazen dayanılmaz sancılar bazen  unutulmaz güzellikler, bazen sevinçler, bazen mutluluklar olabilir.

 Sanat olgusu  tam da bu noktada ‘güzel  ile anlam’ arasında çeşitli kavrayışlarla ilgilenmiştir. Öyle olmuştur ki “güzel olan” anlamlı, “anlamlı olan” güzel gibi birbirinin yerine geçen bir kargaşa, bir buluşma doğmuştur. Bu buluşma salt güzel ile sınırlı kaldığında zanaatın ince labirentlerinde anlamsızlaşırken, sanatın güzel dışında olanla ilgisi de yadırganmıştır. Sanatın anlam üzerinde yoğunlaşması da tıpkı güzel gibi anlamın öne geçmesine böylece  sanatın kendi dilinin tartışılmasına neden olmuştur.

Hülya Düzenli’nin 18 Aralık 2008 tarihine kadar sürecek olan sergisi hem geleneksel malzeme ve duruşlara hem çağdaş teknoloji ve sorgulamalara dair bir söze sahip.