Şükrü Karakuş "Küresel"

Şükrü Karakuş “Küresel”

7 Şubat – 7 Mart 2013, Nişantaşı

Çağdaș Türk resminin önemli isimlerinden Şükrü Karakuș önümüzdeki Şubat ayında, Mine Sanat Galerisinde Küresel bașlığı altında yeni bir sergiye hazırlanıyor.

İspanya´da yașayan Sanatçı geçen yaz Bodrum Palmarina-Mine Sanat´ta Makro-Mikro adlı kapsamlı bir sergi gerçekleștirmiști.

Daha önceki çalıșmalarında makro ve mikro göndermelerde bulunduğu kürede bu defa farklı anlamlar arıyor: Sosyolojik ve ekonomik anlamda günümüzün temel konularından sayılan küresellik ve salt görsel bir biçim olarak küre.
Herkese ve hiçkimseye ait olan büyük alıș veriș merkezleri, havaalanları ve metropollerin büyük caddeleri küreselliğin açığa vurulduğu temsili alan/mekanlar olarak kaynaklık ediyor sanatçının çalıșmalarına.

Şükrü Karakuș´un çoğulcu ve eklektik estetiğe dayalı anlayıșı birbirinden farklı imgelerin ve ögelerin birarada barınmasına olanak tanıyor. Yapıtlarında görülen belirgin özellik bir taraftan fotoğrafların derinlikli, üst üste binerek katmanlașan yapısını; diğer taraftan patchworkların, mozaiklerin ve pixellerin yanyanalık durumunu hatırlatıyor.

Parçaların biraraya getirilmesiyle kurulan bu yapıtlarda yüzeydeki elemanlar hem tekil, hem de çoğul ilișki ağlarıyla birleștirilip, desteklenirler. Aynı zamanda ișaret, kaligrafi, virus, jest kaynaklı yalın hareketlerle tamamlanarak apayrı, özgün ve zengin bir dile ulașırlar. Bu dil aynı zamanda modernizmin zorlayıcı ve tektipleștirici dayatmasına karşı açık bir görsel hamledir.

Baudrillard´a göre sanat artık bütün biçimlerin birarada var olabileceği ve var olduğu bir kürenin adıdır ve sanatçı herșeyi deneyebilir, herșeyle oynayabilir. Yine McLuhan´a göre ise sanat artık bir mozaiktir, tamamlandığında kendi serüvenini anlatan bir mozaik…

Şükrü Karakuș șimdiye kadar Türkiye ve Avrupa ülkelerinde yirmiden fazla kișisel sergi gerçekleștirdi, yüze yakın karma sergiye katıldı. Çok sayıdaki özel ve kurumsal koleksiyonlarda yapıtı olan sanatçının bu sergisinde değișik malzeme ve tekniklerle gerçekleștirdiği otuz civarında yeni çalıșması görülebilecek.

Sanatçımızın “Küresel” isimli sergisini 07.02.2013 – 07.03.2013 tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekânında ziyaret edebilirsiniz.