Coskun DEMİROK Nefes Nefese

coskun_demirok_nefes

Coskun DEMİROK Nefes Nefese

5 Ekim  – 1 Kasım 2012, Nişantaşı

Mine Sanat Galerisi’nin Nişantaşı mekânı 2012-2013 sezonuna Coşkun Demirok’un “Nefes Nefese” adlı sergisiyle merhaba demekten mutluluk duyar. Almanya’da yaşayan ve orada mimarlık mesleğini de icra eden sanatçımızın bu sergisi Türkiye’deki üçüncü kişisel sergisi olacak. Yoğunlukla sanatçının fotoğraf üstü çalışmalarının, tuval üzerine uygulanan resim işleri ve de bir video çalışması ile bütünlük oluşturacağı bu sergi, yaklaşık 35 yapıtla ziyaretçilerimizin ilgisine sunuluyor.

Sanatçı Demirok’un genel anlamda işlerine baktığımızda yalın ve dolaysız bir anlatım biçimini yeğlediği, daha baştan semboller kullanma, bir konuya dikkat çekme, onu hikâyeleştirme, bir yapıtın belli bir içerikle doldurma gibi bir eğilime karşı olduğu görülmektedir. Eserlerin oluşum sürecinde anlatılmak istenileni sanatçı olabildiğince kendi bireyselliğinden, duygusallığından soyutlayarak ortaya koyma yolunu tercih etmektedir. “Tipik bir el yazısından” özellikle kaçınarak seyirci ve yapıt arasındaki ilişkiden kendini dışarda tutmaya çaba göstermektedir.

Galerimizde izleyicisi ile buluşulacak “Nefes Nefese” adlı bu sergi yoğunluklu olarak sanatçının kendi kökeniyle, onun geçmişiyle ilgili fotoğraflardan meydana gelmekte. Yurtdışında yaşamanın belki daha da kuvvetlendirdiği “Beni ben yapan nedir?”, “Benim şimdide böyle olmamın sebebi nedir?”, “Kişilik oluşumunun kökenimizle bağlantısı nedir?” sorularına cevap arama hissi, sanatçıyı kendi iç dünyasında geçmişiyle, kökeniyle varoluşsal bir yolculuğa çıkartıyor. Bu duygular eşliğinde ve resmine ilk kez fotoğrafı da integre ederek ortaya çıkan işler, Coşkun Demirok’un kendi sanatçı üslubu ve de estetik anlayışıyla birleşip alışılmışın dışında bir tarzda bizleri karşılıyor.

“Fotoğraf” kavramının içini dolduran romantik, dışavurumcu, o ana kanıt olma, belge olma yani fotoğrafı çeken kişi ile çekilen kişiler, fotoğraflara bakanlar, çekildiği an ile onun çağrıştırdığı hatıralar gibi nitelikler sanatçı tarafından siliniyor, yok sayılıyor. Bu yapıtlar bütünündeki çoğunluğu oluşturan fotoğraf üstü çalışmalarda, fotoğraf boyaya bir yüzey olarak kullanılıyor ve günümüze ait hale getiriliyor. Zamansızlaşan ve şimdinin malı haline getirilen bu fotoğraflardaki kişiler ile ilgili izleyiciye hiçbir ipucu verilmiyor. Bizler bu işlerdeki insanlarla sanatçı arasında bir bağın var olup olmadığı, eğer varsa bu bağının ne olduğunu bilemiyoruz. Güncel şu anın havasında, boyanmış bu işlerde bir başka dikkati çeken unsur ise “kendiliğindenlik”. Tesadüf olanın üzerine düşünen sanatçı onun anlamının izlerini yaşamın tam da içinde arıyor ve bunu bize bir tutam kavak tohumunun bir esintide düzenli bir savrulma içinde dönüp durduğu durumla bağlantı kurarak bir video işiyle gösteriyor.

Coşkun Demirok’un “Nefes Nefese” isimli kişisel sergisini 05.10.2012 – 01.11.2012 tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekânında ziyaret edebilirsiniz.