Özgül ARSLAN "2+1"

Özgül ARSLAN “2+1”

10 Aralık 2010 – 13 Şubat 2011, Caddebostan (Ogün Sok.)

Sergide, Alan, nesne ve figür ilişkisi üzerinden üretimlerini, farklı disiplinleri bir araya getirerek sürdüren Özgül ARSLAN, bu sergisinde, annelik deneyimi ve birlikte getirdiği değişimleri ahşap üzerine akrilik boya ile, büyük bir emek ve zahmetle, tıpkı bir çocuğu büyütürcesine titizlikle yapmış olduğu yaklaşık 20 adet eser ile irdelemektedir. Bunların yanı sıra birde Avusturyalı sanatçı Peter Kogler ile birlikte yaptığı “İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor” isimli 2010 İstanbul Kültür Başkenti projesine katılım için ürettiği “Sabun Köpüğü” adlı video çalışmasınıda izleyebilmek mümkün.

Bu ikinci kişisel sergisi olacak olan sanatçı, çalışmalarında disiplinler arası bir tutum sergilemekte ve  içerik olarak sosyolojik  güncel hayata dair izlenimlerini , algısal farklılıkları irdelerken yeryer serigraf, kolaj, vs. gibi geleneksel  yöntemler  ve bunların  dışında  hazır nesne, dijital fotoğraf ve  video  gibi çağdaş yöntemleri kullanarak  yüzey üzeri çalışmalar ve enstalasyonlar sunmaktadır.