Candeğer FURTUN

Seramik Sanatçısı. İşlevsel seramikten figürü çağrıştıran organik biçimlere uzanan çalışmalarıyla tanınır. 1954-57 arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde, 1957-59 arasında da seramik bölümünde öğrenim görmüş, 1959-60’ta da İÜ Kimya Kimya Fakültesi’nde kil araştırmaları yapmıştır. 1960-61 de Eczacıbaşı Seramik Fabrikası’nda çalışmlar yapan sanatçı 1961 de gittiği ABD’de önce Rochester Teknoloji Enstitüsü’nde öğrenim görmüş, 1963’te de Amerikan El Sanatları Okulu Seramik Bölümü’nde lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır. Aynı yıl Worcester El Sanatları Merkezi’nde ders veren sanatçı çalışmalarını 1965’ten beri İstanbul’daki özel atölyesinde sürdürmektedir.

  • GALERİMİZDEKİ SERGİLERİ
 
  • Grup Sergiler
  • 2009 - Kuşkulu Ayna “Gerçek, Yansıma, Yanılsama”