Zahit BÜYÜKİŞLİYEN "Uzak Zamanlar Yakın Zamanlar"

Zahit BÜYÜKİŞLİYEN “Uzak Zamanlar Yakın Zamanlar”

15 Ocak – 15 Şubat 2010, Nişantaşı
18 Ocak – 13 Şubat 2010, Caddebostan

Türkiye’ de soyut resmin önemli temsilcilerinden biri olan M.Zahit Büyükişliyen, sanat hayatındaki farklı dönemlerinden oluşan bir seçki ile Mine Sanat Galerisi’nin Asya ve Avrupa yakalarında bulunan galeri mekanlarında sanatseverlerle buluşuyor.

Birbirine paralel yapılacak sergi, sanatçının her ne kadar farklı dönemlerinden seçilmiş eserlerden oluşsa da; aslında bu farklılık sanatçının sanat anlayışındaki bütünselliği yansıtmaktadır. Büyükişliyen’ in sanat hayatını incelediğimizde “soyut” ve “kavram” ın peşinde olduğunu ve eserlerini de lirik soyut bir anlayışın üzerine inşa ettiği görülmektedir. 1970’lerin başlarında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Sanat Galerisi’nde ardı ardına açtığı sergiler soyut ağırlıklı resimlerden oluşmaktadır. Ardından eğitimi için gittiği Almanya’ daki çalışmalarında kullandığı kavramsal anlatım dili, Büyükişliyen’in kavramsal – soyut bir eğilime varmasını sağlamıştır.

Soyut mekanlarda kullandığı silüetler ve mimari çizimler hem kontrast yaratıyor, hem de izleyiciye düşünsel boyutlarda bir motivasyon sağlamaktadır. Bu kavramsal etkinin Büyükişliyen’ in soyutlarında hep devam ettiği görülmektedir. Bu iki öğenin vazgeçilmez bir bütün olmasında yatan temel esas, sanatçının soyut düşünme faaliyetinden kaynaklanıyor olsa gerek. Kavram, onun resimlerinde soyutlama yoluyla elde edilen zihinsel bir tutum olarak, ortak özellikleri paylaşan bir nesneler kompleksinin veya söz konusu nesnelerin paylaştığı ortak birer özellik ya da niteliklerin psikolojik ya da zihinsel tasarımına karşılık gelmektedir.

Büyükişliyen’ in sergisindeki seçkiden hareketle “ uzakzamanlar – yakınzamanlar” olarak isimlendirilen sergi, Mine Sanat Galerisinin Nişantaşı ve Caddebostan’ daki her iki sanat galerisinde ardı ardına açılacak ve birbirinin devamı olarak sanatseverler tarafından izlenilebilecek.